Wejścia / Entrance:
 • wstęp jednorazowy / one-time entrance no time-bounded: 30 zł‚, (bez ograniczeń„ czasowych)
 • karnet 10 wejść (ważny 4 m-ce) / 10 entrances carnet (valid 3 months): 270 zł 
 • karnet miesięczny (ważny 30 dni codziennie) / one month everyday carnet (valid 30 days): 270 zł‚ 
 • opiekun wspinaczkowy / climbing attendant reserved minimum 1 day before: 60 zł (30zl następna osoba)‚/1h    (rezerwacja na minimum 1 dzień wczesniej)
  Ulgi:
 • wstęp jednorazowy (dla dzieci do lat 12) / childredn under 12 - one-time entrance, only with parent or attendant: 25zł‚ (tylko pod opieką… rodzica/opiekuna)
 • karnet dla dzieci - 10 wejść (dla dzieci do lat 12) / children undeer 12 - 10 entrances carnet (valid 4 months): 210 zł‚
  Wypożyczenie sprzętu / Rent equipment:
 • Uprząż / Harness - 5 zł‚‚/szt.
 • Sprzęt do asekuracji / Climbing equipment - 5 zł‚‚/ komplet

SEKCJA WSPINACZKOWA dla dzieci 

 • karnet miesieczny ( 1xw tyg) - 250 zł

URODZINKI WSPINACZKOWE -540 zł

SEKCJA WSPINACZKOWA Dorośli ROCK YOURBODY (instruktor:Ola Kryszak sroda.18.30 

   tel: 516 196 506

 

 

REGULAMIN Centrum Wspinaczkowego GEKO w Szczecinie ul. Mazowiecka 1

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstÄ™pu i zarejestrowaniu w recepcji u obsÅ‚ugi centrum wspinaczkowego.
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
 3. Wejście na salę sportową tylko w obuwiu zmiennym, w czasie wspinania wolno używać tylko magnezji w kulkach lub w płynie.
 4. Wspinamy się tylko na własną odpowiedzialność.
 5. Samodzielnie mogÄ… siÄ™ wspinać osoby, które ukoÅ„czyÅ‚y 18 rok życia, powyżej 16 roku życia tylko za pisemnÄ…? zgodÄ… rodziców lub opiekunów.
 6. Dzieci i mÅ‚odzież do 16go roku życia mogÄ… siÄ™ wspinać wyÅ‚Ä…cznie pod nadzorem instruktora lub rodziców/ prawnego opiekuna (za zgodÄ… personelu).
 7. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko do poziomu czarnej linii oznaczonej na Å›cianie.
 8. BezpoÅ›rednio pod Å›cianÄ… powinny znajdować siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie osoby aktualnie wspinajÄ…ce siÄ™  oraz asekurujÄ…cy.
 9. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 10. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.
 11. Zabronione jest huÅ›tanie siÄ™ na linach, wciÄ…ganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzÄ™tu i urzÄ…dzeÅ„„ na hali niezgodne z ich prawidÅ‚owym przeznaczeniem.Personel Å›cianki odpowiadajÄ… porzÄ…dek i za bezpieczeÅ„stwo na Å›ciance, należy stosować siÄ™ do ich zaleceÅ„.
 1. Personel ma prawo usunÄ?Ä? osoby niestosujÄ?ce siÄ? do regulaminu lub jego zaleceÅ„ z terenu sali wspinaczkowej.
 2. ObowiÄ?zuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpÅ‚ywem alkoholu lub innych Å›rodków odurzajÄ?cych oraz spożywanie ich na terenie Å›ciany wspinaczkowej.

   DZIÄ?KUJEMY!
   ZESPÓÅ? CENTRUM WSPINACZKOWEGO GEKO W SZCZECINIE Ul. MAZOWIECKA 1
 3. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinajÄ?cy siÄ? sÄ? zobowiÄ?zani zgÅ‚aszaÄ? personelowi Å›cianki.