Wejścia / Entrance:
 • wstęp jednorazowy / one-time entrance no time-bounded: 18 zł (bez ograniczeń czasowych)
 • karnet 10 wejść (ważny 4 m-ce) / 10 entrances carnet (valid 3 months): 150 zł lub 120  zł członków dlaSKW
 • karnet miesięczny (ważny 30 dni codziennie) / one month everyday carnet (valid 30 days): 160 zł lub130 zł dla członków SKW
 • opiekun wspinaczkowy / climbing attendant reserved minimum 1 day before: 30 zł/1h (rezerwacja na minimum 1 dzień wczesniej)
  Ulgi:
 • wstęp jednorazowy (dla dzieci do lat 12) / childredn under 12 - one-time entrance, only with parent or attendant: 15 zł (tylko pod opieką rodzica/opiekuna)
 • karnet dla dzieci - 10 wejść (dla dzieci do lat 12) / children undeer 12 - 10 entrances carnet (valid 4 months): 120 zł
  Wypożyczenie sprzętu / Rent equipment:
 • Uprząż / Harness - 1zł/szt.
 • Sprzęt do asekuracji / Climbing equipment - 1zł/ komplet

SEKCJA WSPINACZKOWA (instruktor:Darek Sokołowski): wt. i czw. o 18.00

 • karnet 4 zajęcia ( 1xw tyg) - 160 zł /z kartą Multisport - 100 zł
 • karnet 8 zajęć (2x w tyg.) - 270 zł z kartą Multisport. - 120 zł

   tel: 516 196 506

 

REGULAMIN Centrum Wspinaczkowego GEKO w Szczecinie ul. Mazowiecka 1

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu i zarejestrowaniu w recepcji u obsługi centrum wspinaczkowego.
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
 3. Wejście na salę sportową tylko w obuwiu zmiennym, w czasie wspinania wolno używać tylko magnezji w kulkach lub w płynie.
 4. Wspinamy się tylko na własną odpowiedzialność.
 5. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które ukończyły 18 rok życia, powyżej 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 6. Dzieci i młodzież do 16go roku życia mogą się wspinać wyłącznie pod nadzorem instruktora lub rodziców/ prawnego opiekuna (za zgodą personelu).
 7. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko do poziomu zielonej linii oznaczonej na ścianie.
 8. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.
 9. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 10. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.
 11. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 12. Personel ścianki odpowiadają porządek i za bezpieczeństwo na ściance, należy stosować się do ich zaleceń.
 13. Personel ma prawo usunąć osoby niestosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu sali wspinaczkowej.
 14. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ściany wspinaczkowej.

   DZIĘKUJEMY!
   ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO GEKO W SZCZECINIE Ul. MAZOWIECKA 1
 15. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać personelowi ścianki.