Wejścia / Entrance:
 • wstęp jednorazowy / one-time entrance no time-bounded: 18 zł, (bez ograniczeń czasowych)
 • karnet 10 wejść? (ważny 4 m-ce) / 10 entrances carnet (valid 3 months): 150 zł 
 • karnet miesięczny (ważny 30 dni codziennie) / one month everyday carnet (valid 30 days): 160 zł 
 • opiekun wspinaczkowy / climbing attendant reserved minimum 1 day before: 40 zł(20zl następna osoba)‚/1h    (rezerwacja na minimum 1 dzień„ wczesniej)
  Ulgi:
 • wstęp jednorazowy (dla dzieci do lat 12) / childredn under 12 - one-time entrance, only with parent or attendant: 15 zł (tylko pod opieką rodzica/opiekuna)
 • karnet dla dzieci - 10 wejść (dla dzieci do lat 12) / children undeer 12 - 10 entrances carnet (valid 4 months): 120 zł
  Wypożyczenie sprzętu / Rent equipment:
 • Uprząż / Harness - 1zł‚/szt.
 • Sprzęt do asekuracji / Climbing equipment - 1zł‚/ komplet

SEKCJA WSPINACZKOWA (instruktor:Darek Sokołowski): wt.  o 18.00

 • karnet miesieczny ( 1xw tyg) - 170 zł, /z kartą Multisport - 140 zł
 • karnet miesieczny ( 2x w tyg) -  320 zł, /z kartą Multisport - 270 zl

SEKCJA WSPINACZKOWA ROCK YOURBODY (instruktor:Ola Kryszak: sroda.18.00 i pt. 08.30

 • 4 zajecia 80zł raz w tygodniu? - 1 miesi?c
 • 8 zajec   120zł dwa razy w tygodniu - 1 miesiac
 • 3 miesiace OPEN  280zl

* Do ceny karnetu należy doliczyć koszt wejściówki na sciankę GEKO

   tel: 516 196 506

 

 

REGULAMIN Centrum Wspinaczkowego GEKO w Szczecinie ul. Mazowiecka 1

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opÅ‚aceniu biletu wstÄ?pu i zarejestrowaniu w recepcji u obsÅ‚ugi centrum wspinaczkowego.
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczÄ?cia wspinania jest zapoznanie siÄ? z regulaminem oraz podpisanie oÅ›wiadczenia o zobowiÄ?zaniu siÄ? do jego stosowania.
 3. Wejście na salÄ? sportowaą tylko w obuwiu zmiennym, w czasie wspinania wolno używaÄ? tylko magnezji w kulkach lub w pÅ‚ynie.
 4. Wspinamy siÄ? tylko na wÅ‚asnÄ? odpowiedzialnoÅ›Ä?.
 5. Samodzielnie mogÄ? siÄ? wspinaÄ? osoby, które ukoÅ„czyÅ‚y 18 rok życia, powyżej 16 roku życia tylko za pisemnÄ? zgodÄ? rodziców lub opiekunów.
 6. Dzieci i mÅ‚odzież do 16go roku życia mogÄ? siÄ? wspinaÄ? wyÅ‚Ä?cznie pod nadzorem instruktora lub rodziców/ prawnego opiekuna (za zgodÄ? personelu).
 7. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko do poziomu zielonej linii oznaczonej na ścianie.
 8. BezpoÅ›rednio pod Å›cianÄ? powinny znajdowaÄ? siÄ? wyÅ‚Ä?cznie osoby aktualnie wspinajÄ?ce siÄ? oraz asekurujÄ?cy.
 9. Wspinacze sÄ? obowiÄ?zani do używania wyÅ‚Ä?cznie sprzÄ?tu sprawnego technicznie, posiadajÄ?cego atest (UIAA, CE, DIN).
 10. Zabrania siÄ? zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżajÄ?cych pod Å›cianÄ?.
 11. Zabronione jest huÅ›tanie siÄ? na linach, wciÄ?ganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzÄ?tu i urzÄ?dzeÅ„ na hali niezgodne z ich prawidÅ‚owym przeznaczeniem.
 12. Personel Å›cianki odpowiadajÄ? porzÄ?dek i za bezpieczeÅ„stwo na Å›ciance, należy stosowaÄ? siÄ? do ich zaleceÅ„.
 13. Personel ma prawo usunÄ?Ä? osoby niestosujÄ?ce siÄ? do regulaminu lub jego zaleceÅ„ z terenu sali wspinaczkowej.
 14. ObowiÄ?zuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpÅ‚ywem alkoholu lub innych Å›rodków odurzajÄ?cych oraz spożywanie ich na terenie Å›ciany wspinaczkowej.

   DZIÄ?KUJEMY!
   ZESPÓÅ? CENTRUM WSPINACZKOWEGO GEKO W SZCZECINIE Ul. MAZOWIECKA 1
 15. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinajÄ?cy siÄ? sÄ? zobowiÄ?zani zgÅ‚aszaÄ? personelowi Å›cianki.