Wejścia / Entrance:
 • wstÄ?p jednorazowy / one-time entrance no time-bounded: 18 zł (bez ograniczeń czasowych)
 • karnet 10 wejśÄ? (ważny 4 m-ce) / 10 entrances carnet (valid 3 months): 150 zł lub 120  zł członków dlaSKW
 • karnet miesiÄ?czny (ważny 30 dni codziennie) / one month everyday carnet (valid 30 days): 160 zł lub130 zł dla członków SKW
 • opiekun wspinaczkowy / climbing attendant reserved minimum 1 day before: 30 zł/1h (rezerwacja na minimum 1 dzień wczesniej)
  Ulgi:
 • wstÄ?p jednorazowy (dla dzieci do lat 12) / childredn under 12 - one-time entrance, only with parent or attendant: 15 zł (tylko pod opiekÄ? rodzica/opiekuna)
 • karnet dla dzieci - 10 wejśÄ? (dla dzieci do lat 12) / children undeer 12 - 10 entrances carnet (valid 4 months): 120 zł
  Wypożyczenie sprzÄ?tu / Rent equipment:
 • UprzÄ?ż / Harness - 1zł/szt.
 • SprzÄ?t do asekuracji / Climbing equipment - 1zł/ komplet

SEKCJA WSPINACZKOWA (instruktor:Darek Soko??owski): wt.  o 18.00

 • karnet 4 zajecia ( 1xw tyg) - 160 zł /z kartaa Multisport - 100 zl

SEKCJA WSPINACZKOWA ROCK YOURBODY (instruktor:Ola Kryszak: sroda.18.00 i pt. 08.30

 • 4 zajecia 80z? raz w tygodniu? - 1 miesi?c
 • 8 zajec   120z? dwa razy w tygodniu - 1 miesiac
 • 3 miesiace OPEN  280zl

* Do ceny karnetu nale?y doliczy? koszt wej?ciówki na sciank? GEKO

   tel: 516 196 506

 

 

REGULAMIN Centrum Wspinaczkowego GEKO w Szczecinie ul. Mazowiecka 1

 1. Wspinanie rozpoczÄ?Ä? można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstÄ?pu i zarejestrowaniu w recepcji u obsługi centrum wspinaczkowego.
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczÄ?cia wspinania jest zapoznanie siÄ? z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiÄ?zaniu siÄ? do jego stosowania.
 3. Wejście na salÄ? sportowÄ? tylko w obuwiu zmiennym, w czasie wspinania wolno używaÄ? tylko magnezji w kulkach lub w płynie.
 4. Wspinamy siÄ? tylko na własnÄ? odpowiedzialnośÄ?.
 5. Samodzielnie mogÄ? siÄ? wspinaÄ? osoby, które ukończyły 18 rok życia, powyżej 16 roku życia tylko za pisemnÄ? zgodÄ? rodziców lub opiekunów.
 6. Dzieci i młodzież do 16go roku życia mogÄ? siÄ? wspinaÄ? wyłÄ?cznie pod nadzorem instruktora lub rodziców/ prawnego opiekuna (za zgodÄ? personelu).
 7. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko do poziomu zielonej linii oznaczonej na ścianie.
 8. Bezpośrednio pod ścianÄ? powinny znajdowaÄ? siÄ? wyłÄ?cznie osoby aktualnie wspinajÄ?ce siÄ? oraz asekurujÄ?cy.
 9. Wspinacze sÄ? obowiÄ?zani do używania wyłÄ?cznie sprzÄ?tu sprawnego technicznie, posiadajÄ?cego atest (UIAA, CE, DIN).
 10. Zabrania siÄ? zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżajÄ?cych pod ścianÄ?.
 11. Zabronione jest huśtanie siÄ? na linach, wciÄ?ganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzÄ?tu i urzÄ?dzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 12. Personel ścianki odpowiadajÄ? porzÄ?dek i za bezpieczeństwo na ściance, należy stosowaÄ? siÄ? do ich zaleceń.
 13. Personel ma prawo usunÄ?Ä? osoby niestosujÄ?ce siÄ? do regulaminu lub jego zaleceń z terenu sali wspinaczkowej.
 14. ObowiÄ?zuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzajÄ?cych oraz spożywanie ich na terenie ściany wspinaczkowej.

   DZIÄ?KUJEMY!
   ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO GEKO W SZCZECINIE Ul. MAZOWIECKA 1
 15. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinajÄ?cy siÄ? sÄ? zobowiÄ?zani zgłaszaÄ? personelowi ścianki.